Met wie heeft u te maken?

LandinPanama.nl en Selva Santa Fe, de Panamese ontwikkelaar, is een initiatief van Thorwald Westmaas, een Nederlandse expat die van 1987 tot 2005 in Costa Rica en tot 2011 in Panama woonde.  Sinds 2011 woont hij weer in Nederland.

Thorwald was in z’n jonge jaren scheepswerktuigkundige en heeft de wereldzeeen een paar jaar bevaren.  Maar na een paar jaar “liep zijn schip aan grond” in Costa Rica en begon hij samen met een lokale partner een talenschool voor het bieden van intensieve cursussen Spaans.  Dat liep erg goed en 15 jaar later opende hij een school in Panama.

Z’n scholen heeft hij ondertussen verkocht.  Vervolgens starte hij een succesvolle Bed & Breakfast (www.thebalboainn.com) en verder was hij betrokken bij de ombouw van een visserskotter naar ‘adventure yacht (www.expeditionyacht.org).

Thorwald’s 24+ jaar ervaring in de regio, in het opstarten en managen van bedrijven in de toerisme sector, z’n kennis van de taal en cultuur en zijn visie om echt ecologisch verantwoord bezig te zijn gaan er voor zorgdragen dat Selva Santa Fe een succesvol project gaat worden dat natuurbehoud , leefbaarheid  en duurzaamheid op unieke wijze combineert.

Lees onze financiële bijsluiterVoorafgaand aan uw beslissing om te investeren in het Selva Santa Fe project stellen wij u op de hoogte van de eventuele risico’s en de kosten.    Daartoe hebben wij naar de richtlijnen van de  Autoriteit Financiële Markten een financiële bijsluiter opgemaakt.   Hierin worden de risico’s en kosten zichtbaar gemaakt.

Hoewel wij als buitenlandse onderneming zonder aanwezigheid of verkooporganisatie in Nederland hier niet toe verplicht zijn (vrijstellingsregeling) en ook niet onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten, hechten wij grote waarde aan transparentie en duidelijke taal naar onze mogelijk  mede-investeerders en toekomstige kopers.  Lees daarom onze financiële bijsluiter.

Voor meer informatie over ons project kunt u ook lezen op onze Engelstalige website.

Voorals nog houdt Thorwald zich bezig met het voorontwerp van duurzame woningen in Selva Santa Fe. In overleg met architecten en bouwkundige is hij bezig een IKEA-achtig bouw concept te realiseren zodat woningen gerealiseerd kunen worden volgens duurzame principes, snel, betaalbaar van voorspelbare kwaliteit.

Comments are closed.